Støtte i hjemmet til familier, børn og unge
med ADHD, autisme og Asperger m.v.
Kontakt os Aflastning

Støtte til børn /unge og familier, samt støtte til psykisk sårbare, i København og Nordsjælland

Sozial-Service yder støtte og hjælp til udsatte voksne, børn, unge og familier​.

Da vores team af medarbejdere i høj grad imødekommer og dækker spektret for efterspørgsel, står vi til rådighed med løsning af en bred vifte af opgavetyper indenfor serviceloven. Vi tilpasser opgaven efter borgerens behov og kommunens bevilling.​

Herunder kan nævnes:

  • Socialpædagogisk støtte i henhold til servicelovens §85
  • Støtte til forældre med anbragte børn i henhold til servicelovens §54
  • Støtte og vejledning i hjemmet til at tackle hverdagen som forældre
  • Bo-træning til unge i henhold til servicelovens §85
  • Observation, vejledning og støtte i hjemmet i forbindelse med §50undersøgelse
  • Mentorordning i henhold til servicelovens §85
  • Støtte kontaktpersonordning i henhold til servicelovens §99

Kontakt Sozial-Service

Sozial-Service
v/Mai-Britt Petersen
Birketoften 20
3500 Værløse

Tlf: 44 84 12 58
Email: info@sozial-service.dk

CVR: 25793056

    Sozial-Service