Hvem er vi?

​Milo og jeg, har gennem de sidste 20 år arbejdet inden for det socialpædagogiske felt, med en bred vifte af opgaver.

Vi startede i 1999 ved køkkenbordet i vores rækkehus i Herlev.

Hurtigt fik vi skabt kontakt til en lang række kommuner og inden længe havde vi så mange opgaver,  at vi var nødt til at etablere os i kontorlokaler på Herlev Bygade og i 2005, flyttede vi ind i en stor smuk villa i Hareskoven.

Vi har i alle årene arbejdet ved “knopskydning”,  forstået sådan, at vi tilpasser vores tilbud, til de opgaver vores samarbejdskommuner efterspørger.

​Vi har igennem årene opbygget et stort korps af dygtige fagpersoner, for eksempel pædagoger, lærere, terapeuter, sundhedsplejersker, sygeplejere, socialrådgivere, psykologer m.fl., til løsning af de mangeartede opgaver indenfor servicelovens rammer. Få mere at vide om det på forsiden.

I forbindelse med kommunalreformen ønskede mange kommuner at varetage opgaverne selv. En del vendte dog hurtigt tilbage med efterspørgsel på løsning af ad hoc/akut opgaver.

Vi har været i stand til at tilpasse os de skiftende behov og har gennem den store gruppe dygtige medarbejdere fået mulighed for, at finde den fagperson der har den bedste viden og erfaring i forhold til den opgave der ønskes løst. Altid med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Vi er fleksible,
vi har ikke fast arbejdstid,
vi arbejder efter borgerens behov

I 2014 etablerede vi et Internt skoletilbud, der fortrinsvis fungerer som solist tilbud, navnlig tænkt til de af vores børn hos Birketoften Aflastning, der for en tid var/er uden skoletilbud, men som også benyttes som midlertidigt skoletilbud til andre børn, der for en tid er uden skoletilbud. ​

For flere informationer, er du velkommen til at tage kontakt med os på telefon 44841258 eller via mail info@birketoften.dk

Med venlig hilsen
Mai-Britt Manara Petersen

Kontakt Sozial-Service

Sozial-Service
v/Mai-Britt Petersen
Birketoften 20
3500 Værløse

Tlf: 44 84 12 58
Email: info@sozial-service.dk

CVR: 25793056

    Sozial-Service