Observation

Baggrunden for en observations-periode kan være bekymring for forældrenes samspil med barnet og eller deres håndtering af mere praktiske ting omkring barnet og baggrunden er, at vi er tilstede i den periode sagsbehandler udarbejder en forældre evne undersøgelse.

Vores opgave er at give daglig støtte og vejledning i hjemmet og sikre, at barnet trives i undersøgelses-perioden.

Formålet er at sikre, at der bliver draget den fornødne omsorg for barnet i undersøgelses-perioden. Ligeledes er det et formål, at hjælpe forældrene til konstruktivt, at bruge den støtte de får i forhold til barnet.

Vi evaluerer indsatsen jævnligt og tager blandt andet stilling til den generelle trivsel og til eventuelle justeringer i handleplan. Vi af-rapporterer til sagsbehandler.

Kontakt Sozial-Service

Sozial-Service
v/Mai-Britt Petersen
Birketoften 20
3500 Værløse

Tlf: 44 84 12 58
Email: info@sozial-service.dk

CVR: 25793056

    Sozial-Service