Støtte- og kontaktperson

Vi tilbyder, at varetage tilsyn og støtte i eget hjem og udredning i forhold til et eventuelt andet tilbud.

​I et udrednings forløb afdækker vi borgerens situation og behov, støtte til en eventuel sygdoms erkendelse, etablering af netværk. Kort sagt træning i, at tage ansvar for og blive aktiv aktør i eget liv.

Det gør vi via dagligdagens aktiviteter, samtaler og vejledning – med udgangspunkt i kommunens handleplan.

Sozial-Service teamet er et trygt alternativ til støtte for ressource svage borgere, der bor i egen bolig. Vi besøger borgeren efter behov og står til rådighed 24 timer i døgnet for at sikre, at borgeren altid føler sig tryg.

Individuelle hensyn

Når Sozial-Service teamet påtager sig en opgave, sker det altid under nøje hensynstagen til borgeren.

Vi til knytter den fagperson, der har størst erfaring med de vanskeligheder borgeren står i. Herefter udarbejder vi et tilbud, der stemmer overens med behovet.

Det gør vi på baggrund af et indledende møde mellem kommunen, borgeren og Sozial-Service teamet, hvor rammerne for opgaven defineres, og kommunens handleplan for borgeren klarlægges.

En opgave aftales typisk for tre måneder ad gangen. Hvert kvartal afsluttes med en fyldestgørende statusrapport, der dels beskriver forløbet i forhold til kommunens handleplan, dels peger på nye tiltag.

Omfang

Omfanget afhænger af borgerens behov, men som udgangspunkt tilbyder Sozial-Service et grundmodul  der inkluderer følgende:

  • 20 borger relaterede timer
  • beredskab døgnet rundt
  • aktiviteter og transport
  • ​statusrapport hvert kvartal
  • administration
  • ​supervision

Kontakt Sozial-Service

Sozial-Service
v/Mai-Britt Petersen
Birketoften 20
3500 Værløse

Tlf: 44 84 12 58
Email: info@sozial-service.dk

CVR: 25793056

    Sozial-Service