Vi tilbyder

Sozial-Service yder støtte og hjælp til udsatte børn, unge og familier​.

Da vores team af medarbejdere i høj grad imødekommer og dækker spektret for efterspørgsel, står vi til rådighed med løsning af en bred vifte af opgavetyper indenfor serviceloven. Vi tilpasser opgaven efter borgerens behov og kommunens bevilling.

Herunder kan nævnes:

  • Socialpædagogisk støtte i henhold til servicelovens §85
  • Støtte til forældre med anbragte børn i henhold til servicelovens §54
  • Støtte og vejledning i hjemmet til at tackle hverdagen som forældre
  • Bo-træning til unge i henhold til servicelovens §85
  • Observation, vejledning og støtte i hjemmet i forbindelse med §50 undersøgelse
  • Mentorordning i henhold til servicelovens §85
  • Støtte kontaktpersonordning i henhold til servicelovens §99​

Akut opgaver

Vi står til rådighed døgnet rundt, året rundt og kan derfor træde til i akut opståede tilfælde.

Løses en opgave akut, er det for eksempel kriser i familien og kriser opstået i forbindelse med psykisk sygdom eller opgaver i forbindelse med overgang til mere permanente tiltag. Vi arbejder altid ud fra det aktuelle behov.

Specielskoletilbud

Her ud over har vi et specielskoletilbud, som hovedsageligt underviser i solisttilbud. Solisttilbud er et skoletilbud, som tilbyder undervisning og pædagogisk behandling indenfor rammerne af folkeskoleloven. Vores elever er i reglen indskrevet 1-2 år med henblik på navnlig to mål, dels at bringe ro og overskud i barnet til igen at blive nysgerrig og videbegærlig, dels at give mulighed/tid til at det helt rigtige permanente skoletilbud findes. Eleverne undervises 1-1, heraf navnet solisttilbud og følger undervisningstimetal for folkeskolen.

Medarbejdere

Sozial-Service har et hold af medarbejdere (udgående team), som løser opgaver hovedsageligt indenfor servicelovens rammer.

Medarbejderne er uddannede til, at løse opgaver indefor denne ramme og de har flere års erfaring.

Vores team består af familiebehandler, sygeplejerske, socialrådgiver, familieterapeut, pædagog med speciale i voksne udviklingshæmmede, pædagog med speciale i autismespektrumforstyrrelse.

Kontakt Sozial-Service

Sozial-Service
v/Mai-Britt Petersen
Birketoften 20
3500 Værløse

Tlf: 44 84 12 58
Email: info@sozial-service.dk

CVR: 25793056

    Sozial-Service